Nihavend makamı

Türk Müziği makamları içerisinde en çok kullanılanlardan birisidir. Dizi seslerinin uygun olması bu makamın batı enstrumanları ile de çalınmasına ve çok sesli denemelerde kullanılmasına olanak sağlar. Nihavent dizisi Batı Müziğinde sol minör dizisi ile aynı yapıdadır. Makamın kürdili şekli eski minör, hicazlı şekli ise armonik sol minör adını alır. Makam perdeler arasındaki nota uzatmaları ile ünlüdür Makamın kelime anlamı İran’ın Lücistan Eyaletine bağlı bir şehrin adıdır. Üçyüz yıllık bir mazisi olan makam özellikle son yüz yıl içerisinde güncellik kazanmıştır. Makama ilk kez İkinci Mehmet’e ait eserlerde rastlanmaktadır. Ayrıca, Ahmet Aga’nın devri kebir peşrevi ve yürük semaisi, H.Sadettin Arel’in ayini şerifleri, Dede Efendi’nin yürük semaisi, Nuri Beyin aksak semaileri, Ali Efendinin ve İsmail Hakkı Beyin nakış yürük semaileri bu makama örnek gösterilen ilk eserler arasındadır. Makamın Nihavend-i Kebir, Nihavend-i Rumi, Nihavend-i Rumi ve Nihavend-i Cedid adlarında günümüzde örnekleri kalmamış versiyonları vardır.
Dizisi: Buselik Makamı dizisinin Sol-Rast perdesindeki çıkıcı-inici şeddidir. Çokluk çıkıcı olarak yazılır. Sol-Rast perdesindeki Buselik Beşlisine, Re-Neva Perdesinde çıkışta Hicaz Dörtlüsünün (S A12 S), b), inişte ise Kürdi Dörtlüsünün (B T T) eklenmesinden oluşur. Karar, tiz karar ve güçlü bölgelerinden seyre başlayabilir. Tüm arızalar kullanıldığında neveser, arazbar ve saba geçgileri yapar. Dizi olarak en yakın olduğu makam Neveser’dir. Nihavent Makamı Neveser dizisini, Neveser Makamı da Nihavent dizisini sıkça kullanır. Neveser Makamı dizisindeki Nim Hicaz ve Eviç perdeleri naturelleştirilip Çargah ve Acem perdelerine dönüşürse Nihavent Makamı dizisi ortaya çıkar. Kürdi ve Nim Hisar perdelerindeki bir bemollük fark dikkate alınmaz.

Categories :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dr. Arif Şanlı Musiki Derneği