Türk Halk Müziği Korosu

Hamdi Selen

Üye

Oya Karaç

Üye

Sara Eren

Üye

Mehmet Kılıç

Üye

Hakan Çiçek

Üye

Enver Karaç

Üye

Gül Arslan

Üye

Hikmet Uygun

Üye

Seçil Taylan

Üye

Filiz Kına

Üye

Süreyya Özkan

Üye

Münir Kürkçü

Üye

Şengül Baydar

Üye

Veysel Kına

Üye

Süreyya Pezük

Üye

Ayşen Uysalgil

Üye

Uye

Üye

Meryem Yıldız

Üye

Ayla Gönül

Üye

Canan Gül Karaca

Üye

Suat Baydar

Üye

Mustafa Taşdemir

Üye

Uğurtan Er

Üye

Dr. Arif Şanlı Musiki Derneği