Ayin ve İlahi Heyeti

Vedat Özbaş

İlahi grubu şefi

Doç. Dr.Arif Şanlı

Mevlev-i Ayin Grubu Şefi

İsmail Hakkı Tansel

Ayinhan

Kartal Acar

Üye

Gürsel Ersoy

Üye

Ahmet ERSÖZLÜ

Ayinhan

Dr. Arif Şanlı Musiki Derneği