Usul

Eylül 30

Nim Sofyan usulü

İki zamanlıdır. 2/4 lük ve 2/8 lik değerlerde vurulur. Bu usulde oyun havaları, türküler ve marşlar yazılmıştır.

READ MORE
Ekim 2

Semai usulü

 Bu usul üç zamanlıdır.3/8 – 3/4 ve 3/2’lik mertebeleri varsa da en çok 3/4’lük mertebesi kullanılmıştır. Şarkılarda, türkülerde, ilahilerde ve saz semailerinin dördüncü hanelerinde kullanılmıştır.Vuruş şekli şöyledir;

READ MORE

Dr. Arif Şanlı Musiki Derneği