Saz Sanatçılarımız

Hasan ESEN

Keman, Klasik Kemençe

-

Cengiz Türkmen

Keman Sanatçısı ve Şef

Dr. Arif Şanlı Musiki Derneği keman sanatçısı.

Nuri Benli

Tambur Sanatçısı

Dr. Arif Şanlı Musiki Derneği tambur sanatçısı.

Cemal Ustaoğlu

Klarnet Sanatçısı

Dr. Arif Şanlı Musiki derneği Klarnet Sanatçısı

Hakan ÇİÇEK

Bağlama Sanatçısı

Dr. Arif Şanlı Musiki Derneği bağlama sanatçısı.

Murat Ardahanlı

Ney Sanatçısı

Gürsel Ersoy

Ud Sanatçısı

Dr. Arif Şanlı Musiki derneği Ud Sanatçısı

Kemal METE

Kanun Sanatçısı

Dr. Arif Şanlı Musiki Derneği Kanun Sanatçısı

Adnan Güllü

Ritim Sanatçısı

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu,
Dr. Arif Şanlı Musiki Derneği ritim sanatçısı

Orkun ŞAN

Kabak kemane Sanatçısı

İTÜ Devlet Konservatuarı Mezunuı

Dr. Arif Şanlı Musiki Derneği