Musiki Derneğimizden...

Hizmetlerimiz

Duyurular

Musiki

01. Milli Kültür

Bir milleti asırlar boyu ayakta tutan ve nesiller arası devamlılığı sağlayan en önemli unsur milli kültür, gelenek ve göreneklerimizdir. Kültürün en önemli unsurlardan birisi de musikidir.

02. İnsana Değer

Musiki, ruhun terbiyesi ve tedavisinde en önemli araçtır. Sanatla uğraşan, sanatçı yönü olan, özellikle Türk musikisi icra eden insanlar daha duygusal, insana değer veren, ilişkilerde saygılı olan, sevgi dolu kişilerdir.

03. Eğitim

Musikiyi, sadece bir hobi olarak değil toplumsal sevgi, saygı ve barışı sağlayan önemli bir hizmet gibi düşünmek gerekir. Dolayısıyla halkımızı, özellikle gençlerimizi Türk Musikisine yöneltmeli, özendirmeli, gerekli iletişim araçlarını da kullanarak tanıtımını ve eğitimini yapmalıyız.

Kurslarımızdan

Derneğimizin Başarılı Kursları

01-10-2017

Eğitmenlerimizden...

En iyi Şef ve Eğitmenlerimizden

Aşilda Çetin

TEACHER

Satranç kursu öğretmeni Aşilda Çetin; Türkiye satranç federasyonu 2. kademe antrenörü, Milli takım Ülker köy kampları Sapanca lokasyonu satranç eğitmeni.

VIEW PROFILE

Orkun Şan

TEACHER

Türk Halk Müziği Koro Şefi, Kabak Kemane sanatçısı,  İTÜ Devlet Konservatuarı mezunu, ses ve saz sanatçısı.

VIEW PROFILE

Murat AKÇAY

TEACHER

Derneğimizin Popüler Müzik Topluluğunun kurucusu ve şefi, Arajör. Ud, Piyano ve Şan öğretmeni. Bando orkestrası şefi

VIEW PROFILE

Adnan Güllü

RTİM SANATÇISI

Ritm öğretmeni Ferruh Yarkın, İTÜ mezunu, ritm sanatçısı.

VIEW PROFILE
Derneğimiz TÜMFED üyesidir.

Dr. Arif Şanlı Musiki Derneği