Derneğimiz

Sayın Musikiseverler

Derneğimiz ve Türk Musikisi hakkında sizleri bilgilendirmek, tanıtmak ve sizlerin Türk Musikisine ilgisini artırmak için bu sitemizi hizmete açtık.

Bir milleti asırlar boyu ayakta tutan ve nesiller arası devamlılığı sağlayan en önemli unsur milli kültür, gelenek ve göreneklerimizdir. Kültürün en önemli unsurlardan birisi de musikidir.

Musiki, ruhun terbiyesi ve tedavisinde en önemli araçtır. Sanatla uğraşan, sanatçı yönü olan, özellikle Türk musikisi icra eden insanlar daha duygusal, insana değer veren, ilişkilerde saygılı olan, sevgi dolu kişilerdir.

Onun için musikiyi, sadece bir hobi olarak değil toplumsal sevgi, saygı ve barışı sağlayan önemli bir hizmet gibi düşünmek gerekir. Dolayısıyla halkımızı, özellikle gençlerimizi Türk Musikisine yöneltmeli, özendirmeli, gerekli iletişim araçlarını da kullanarak tanıtımını ve eğitimini yapmalıyız.

Bu anlamda kurmuş olduğumuz sitenin sizlere faydalı olmasını diliyor, eleştiri ve desteklerinizi bekliyoruz.

Prof. Dr. Arif ŞANLI
Yönetim Kurulu Başkanı

Tuğba VEİSOĞLU

TEACHER

Derneğimizin Keman kursu öğretmeni, Güzel Sanatlar Lisesi ve İTÜ Türk Müziği Konservatuarı mezunu, Keman sanatçısı

Uğur Kaya

Sanat Yönetmeni

Sanat yönetmeni, şef, ses ve saz sanatçısı

Ulaş Sezen

Dans Öğretmeni

Türkiye’nin en ünlü dans grubunda profesyonel dansçı.

Musiki Eğitimi...

15

Eğitmen

300

Kursiyer

12

KURS

23

YIL

01. Uzman Eğitmenler

Konusunda en iyi eğitmenler

02. Profesyonel Müzisyenler

Profesyonel

Dr. Arif Şanlı Musiki Derneği